Trasy kolei dużych prędkości

Podkłady i rozjazdy Track Tec są przystosowane do obciążeń powstających na torach w wyniku nacisku pociągów poruszających się z prędkością do 250 km/h. Dzięki temu przyczyniamy się do rozbudowy transeuropejskiej sieci kolejowej.

Track Tec