Pociąg Zabudowy Rozjazdów

Informacja techniczna

Track Tec S.A. opracował koncepcję i wdrożył do eksploatacji Pociąg Zabudowy Rozjazdów. Pociąg służy do przewozu zmontowanych na podrozjazdnicach strunobetonowych (lub drewnianych) bloków rozjazdów kolejowych, transportem kolejowym, bezpośrednio z hali montażu u producenta na plac budowy oraz ich zabudowę w torach wprost z wagonów. W zależności od zakresu zlecenia inwestora lub wykonawcy prac, w ramach PZR możliwe jest również wykonanie wszystkich czynności związanych z zabudową rozjazdu aż do końcowego odbioru.

Przewóz zmontowanych bloków rozjazdów na wagonach jest możliwy dzięki opracowaniu konstrukcji nowatorskich urządzeń ładunkowych (UR-1), które zamontowano na wagonach platformach z obniżoną podłogą (serii Uai).


Konstrukcja urządzenia UR-1 umożliwia załadunek zmontowanych bloków rozjazdu w pozycji poziomej…

… a następnie, po zamocowaniu ładunku do ramy urządzenia, uniesienie jej do pozycji transportowej (ukośnej 68o, w której zachowane są wymiary skrajni).

Tak przewożone mogą być rozjazdy zmontowane na podrozjazdnicach strunobetonowych o promieniu do R500.

Urządzenia UR-1 wykonane są w dwóch odmianach dostosowanych do przewozu bloków szyn łączących (UR-1/4) oraz bloku krzyżownicy (UR-1/2). Posiadają napęd hydrauliczny zasilany z własnego agregatu, a ich konstrukcja całkowicie spełnia wymagania bezpieczeństwa, przewidziane w odpowiednich normach. Urządzenia zostały dopuszczone do eksploatacji przez TDT.

Blok zwrotnicy, bez zamontowanego napędu zwrotnicowego, można przewozić w pozycji poziomej na „zwykłej” platformie, ale w przypadku konieczności przewozu tego bloku z zamontowanym napędem, przewozu można dokonać na wagonie z urządzeniem UR-1.

Po przyjeździe na plac budowy, rama urządzenia UR-1 wraz z blokiem rozjazdu jest opuszczana do pozycji poziomej. Po zdjęciu zabezpieczeń mocujących, blok jest zdejmowany za pomocą żurawia kolejowego. Może on być układany wprost na przygotowane podłoże w torze, na którym pracuje żuraw.

Po ułożeniu pierwszego w kolejności bloku na przygotowanym podtorzu i uproszczonym połączeniu szyn łubkami, żuraw układa kolejny blok wjeżdżając na poprzednio ułożony segment. W ten sposób układany jest cały rozjazd, bez potrzeby wykorzystywania (zamykania) sąsiednich torów.

W przypadku konieczności pozostawienia wagonów w pewnej odległości od miejsca zabudowy, żuraw umożliwia przewóz każdego bloku (sieć trakcyjna nie stanowi przeszkody), co umożliwia dużą elastyczność organizacji placu budowy.

Track Tec dysponuje czterema zestawami po trzy wagony do przewozu bloków rozjazdów do R500 na podrozjazdnicach strunobetonowych oraz jednym wagonem specjalnym Uai, z urządzeniem 355Sp, który umożliwia przewóz całego kompletu rozjazdu R300 na podrozjazdnicach drewnianych (wszystkich trzech bloków równocześnie).

Track Tec