Grupa Track Tec wśród ekspertów EEC Trends

Grupa Track Tec wsparła merytorycznie pierwszą edycję EEC Trends, które zastąpiło cykl Zmieniamy Polski Przemysł. Krzysztof Niemiec, Wiceprezes Zarządu Track Tec wystąpił podczas panelu „MOVE” poświęconemu przyszłości systemu transportowego i logistyki w Polsce. Aktualna pozostała idea otwartej debaty o przyszłości gospodarki wraz z intencją wspierania pozytywnych przeobrażeń jej kluczowych działów.

Zmiana nazwy wydarzenia na EEC Trends wskazuje na jego bezpośrednie powiązanie z Europejskim Kongresem Gospodarczym (EEC), największym tego typu wydarzeniem w Europie Centralnej. Na EEC Trends, agenda EEC przybrała ostateczny kształt. Przedsiębiorcy, eksperci i decydenci wspólnie wskazali istotne idee, tendencje, modele działań i technologie. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się także Wiceprezes Zarządu Track Tec, Krzysztof Niemiec.

Idea EEC Trends jest nam szczególnie bliska, ponieważ jako międzynarodowa grupa śledzimy trendy obecne na rynku i reagujemy na nie. Cieszymy się, że możemy współkształtować przyszłość polskiej, europejskiej 
i światowej gospodarki poprzez udział w inspirujących panelach. Sesja „MOVE”, w której brałem udział, wybiega w przód aż do 2050 roku – powiedział Krzysztof Niemiec, Wiceprezes Zarządu Track Tec.

Panel „MOVE” objął swoją tematyką zagadnienia związane z przyszłością systemu transportowego i logistyki w Polsce. Dyskutowano o realizacjach, planach i potrzebach rozwojowych w perspektywie lat 2030 i 2050. Zaprezentowano również dwa trendy z zakresu mobilności. Jako alternatywę napędów przedstawiono m.in. 
e-mobilność, wodór, rozwiązania hybrydowe, czy nowe paliwa. W panelu oprócz przedstawiciela Track Tec wystąpili m.in. Jakub Kapturzak, wicedyrektor Ministerstwa Infrastruktury, Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacji ProKolej, Tadeusz Sobotnik, dyrektor Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Katarzyna Sobótka-Demianowska, dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności w Polsce ABB Sp. z o.o

EEC Trends stanowi alternatywę dla tradycyjnych forów i kongresów. Wydarzenie to zestaw zróżnicowanych, dynamicznych form – dyskusji, spotkań, rozmów i prezentacji – podporządkowany poszczególnym trendom. Wzięło w nim udział ponad 700 gości z kraju i zagranicy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele biznesu, polityki, świata nauki i administracji publicznej. Pierwsza edycja odbyła się 25 lutego 2020 roku w Warszawie.

// 25.02.2020


Track Tec