Track Tec S.A. Top Pracodawcą Polski Wschodniej 2018

Uroczysta gala wręczenia nagród dla Top Pracodawców Polski Wschodniej 2018 miała miejsce 3 października w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Tytuł Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2018 został przyznany Grupie Track Tec decyzją przedstawicieli władz samorządowych oraz członków organizacji gospodarczych. Jako laureat konkursu spółka została wyróżniona nie tylko za swoje biznesowe osiągnięcia, ale również za zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności oraz relacje z pracownikami.

Track Tec S.A. doceniono za szczególną troskę o bezpieczeństwo i komfort pracowników objawiającą się między innymi szerokim pakietem świadczeń socjalnych oraz rozwinięta polityką pracowniczą. Na przyznanie nagrody wpłynęło również umiejętność równoważenia aspektów biznesowych ze współpracą lokalną i zaangażowaniem w projekty społeczne.

Grupa Track Tec jest mocno osadzona w regionach. Dwa spośród ośmiu zakładów produkcyjnych – Track Tec Lipa i Track Tec Suwałki – zlokalizowane są na wschodnich rubieżach Polski, gdzie jest jednym z ważniejszych pracodawców . Jednocześnie Spółka angażuje się w projekty pracownicze, poprzez które wspiera ich systematyczny rozwój i poszerzanie kompetencji zawodowych. – powiedział Rafał Bednarczyk, dyrektor operacyjny i członek zarządu Track Tec.

W swoim przemówieniu Rafał Bednarczyk dziękując za nagrodę, podkreślił również wieloletnią obecność Spółki na rynku podlaskim oraz systematyczną pracę nad budowaniem relacji ze społecznością lokalną. - Nagroda Top Pracodawca Roku to wyraz uznania za nasz odpowiedzialny biznes w relacji pracownik-pracodawca, którą na przestrzeni lat udało się wypracować. - dodał.

Nominacji kandydatów dokonano w drodze wskazań marszałków i prezydentów poszczególnych miast wojewódzkich oraz reprezentantów organizacji realizujących politykę gospodarczą poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości. Konkurs odbył się już po raz czwarty. Tegoroczna edycja miała jednak wyjątkowy charakter, gdyż w głosowaniu

brali udział również internauci. Dzięki uwzględnieniu publiki, wynik konkursu lepiej odzwierciedla opinie zatrudnionych o pracodawcach.

// 05.10.2018


Track Tec