Track Tec umacnia polski potencjał technologiczny

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, Grupa Track Tec 
po raz kolejny uhonorowała najlepsze prace naukowe z zakresu infrastruktury transportu, 
w ramach konkursu o nagrodę Prezesa Track Tec. Cykliczne już wydarzenie ma na celu promowanie młodych inżynierów oraz ich badań nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w branży.

Grupa Track Tec, będąca wiodącym dostawcą systemowych rozwiązań dla infrastruktury transportu, niejednokrotnie podkreślała znaczenie nowych technologii w sektorze kolejowym oraz konieczność ciągłego opracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też, w ramach prowadzonej działalności, aktywnie wspiera kształcenie 
i rozwój inżynierów branży kolejowej oraz promuje badania w zakresie budownictwa, inżynierii materiałowej, automatyki kolejowej, współpracy taboru kolejowego z nawierzchnią 
i ochrony środowiska. Z roku na rok konkurs o nagrodę Prezesa Track Tec cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Wśród nagrodzonych prac znalazły się te, które w sposób szczególny zaprezentowały zagadnienia związane z szeroko pojętą infrastrukturą kolejową. Autorzy trzech prac, odznaczających się ponadprzeciętnym podejściem do zwiększania innowacyjności w branży, opartych na szczegółowych analizach i prezentujących ciekawe wnioski, znaleźli się w gronie laureatów.

„Składam wyrazy uznania na ręce wszystkich osób uczestniczących w konkursie. Nagrodzone prace pokazują ogromne zaangażowanie młodych ludzi, są wynikiem prawdziwej pasji, odważnego patrzenia w przyszłość, a także chęci działania na rzecz wzrostu konkurencyjności transportu kolejowego i wsparcia dla rozwoju myśli technicznej. 
Bardzo mnie cieszy, że tacy ludzie będą tworzyć przyszłość polskiej infrastruktury transportowej, a Track Tec ma swój udział we wspieraniu i promocji kadry inżynierskiej” – powiedział Jarosław Pawluk, Prezes Zarządu Grupy Track Tec S.A.

Uroczyste wręczenie nagród przez Prezesa Zarządu Grupy Track Tec S.A. i kapitułę konkursu, odbyło się podczas uroczystego koktajlu na stoisku firmy, 
w trakcie Międzynarodowych Targów TRAKO 2015. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymali nagrody pieniężne..

W skład tegorocznej kapituły konkursowej weszli:

  • Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie);
  • Prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu);
  • Prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
w Krakowie);
  • Prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu);
  • Dr inż. Andrzej Cholewa (Track Tec)

Prezentacja prac przed kapitułą miała miejsce 17 września 2015 r., a następnie 
jej członkowie przedstawili Prezesowi Zarządu Track Tec swoich kandydatów do nagrody w specjalnie przygotowanej rekomendacji. Wśród zwycięzców znaleźli się:

  • I miejsce – Aleksandra Bochenek z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych 
w Krakowie za pracę „Wpływ wybranych faz cynkowych na właściwości cementów”;
  • II miejsce – Marcin Kubicki z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu za pracę „Wpływ ułożenia szyn na ekwiwalentną stożkowatość”;
  • III miejsce – Sylwia Pająk z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu za pracę „Diagnostyka krzyżownic”.

Kapituła konkursu przyznała także dwa wyróżnienia dla Dominika Adach i Sylwii Makowskiej.

// 20.10.2015


Track Tec