Track Tec z nagrodą w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej

Inwestycja Track Tec Construction „Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola” została nagrodzona w prestiżowym konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019. Organizatorzy uznali ją najciekawszą, najbardziej prorozwojową i najważniejszą dla mieszkańców inwestycja z tej części kraju.

Konkurs Top Inwestycje Polski Wschodniej rokrocznie wskazuje inwestycje, których efekt jest ważny dla regionu i jego mieszkańców. Do konkursu przyjęte zostały inwestycje zrealizowane w roku 2018 lub zrealizowane w 50 proc. na dzień 30 czerwca 2019 na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Inwestycje oceniano przede wszystkim pod katem ich funkcjonalności, nowatorstwa i współpracy z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji.

Modernizacja linii kolejowej Lublin-Stalowa Wola przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia dostępności Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej. Realizacja Projektu została poprzedzona analizą potrzeb ruchu pasażerskiego, która wykazała, że realizacja wpływa pozytywnie przede wszystkim na jakość życia mieszkańców miejscowości na liniach objętych Projektem. Ponadto, wpływa na wzmacnianie potencjału rozwojowego makroregionu poprzez poprawę dostępności transportowej, która przekłada się na wzrost jego konkurencyjności i innowacyjności.

Podstawowym celem utrzymania linii kolejowych jest zapewnienie bezpiecznych warunków dla ruchu pociągów i podróżnych. Nasza inwestycja gwarantuje działania mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego poprzez szybką likwidację zagrożeń wynikłych ze złego stanu nawierzchni lub urządzeń sterowania ruchem kolejowym – powiedział Stefan Dziedziula, Wiceprezes Track Tec Construction.

Nagrodzonych wyłoniła redakcja Portalusamorządowego.pl z pomocą Rady Konsultacyjnej. Nagrody VI edycji konkursu Top Inwestycje Polski Wschodniej 2019 zostały wręczone 25 September 
w trakcie Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

// 27.09.2019


Track Tec