Innowacyjna logistyka Track Tec

Track Tec wdrożył zapowiadane wcześniej innowacyjne rozwiązanie w zakresie przewozu bloków rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych.

Zmontowane w zakładzie w Zawadzkiem bloki dwóch rozjazdów R300 zostały przewiezione na własnych wagonach ze specjalistycznymi urządzeniami ładunkowymi do stacji Sosnowiec Południowy. 2 września br. zostały wykonane operacje na stacji, , rozładunek i ułożenie bloków na miejscu zabudowy z wykorzystaniem żurawia kolejowego o udźwigu 45 ton i trwały, w przypadku pierwszego rozjazdu, ok. 3,5 godziny.

Biorąc pod uwagę fakt, że była to pierwsza taka operacja wykonana przez Track Tec dla wykonawcy robót torowych CTL Service zakładamy, że w przyszłości czas ten będzie krótszy. Cała operacja trwa wielokrotnie krócej od praktyki dzisiejszej.

Nowatorstwo rozwiązania Track Tec polega na opracowaniu urządzenia technicznego (UR-1) wspólnie z EC Engineering, które zamontowane na wagonie towarowym zapewnia bezpieczny przewóz zmontowanych u producenta bloków rozjazdów na podrozjazdnicach strunobetonowych i ich bezpośredni montaż na placu budowy wprost z wagonu na przygotowane podtorze.

Urządzenie UR-1 dostosowane jest do zamontowania na produkowanym seryjnie wagonie -platformie z obniżoną podłogą (typ 423Z, seria Uai), a jego montaż nie wymaga ingerencji w konstrukcję, czy też układ biegowy lub hamulcowy wagonu. Po załadunku bloku rozjazdu i ustawieniu urządzenia w pozycji transportowej wagon wraz z ładunkiem może być przewożony na sieci kolejowej.

Konstrukcja urządzenia ładunkowego umożliwia załadunek zmontowanych bloków krzyżownicy i bloków szyn łączących w pozycji poziomej, a następnie po zamocowaniu ładunku do ramy urządzenia uniesienie jej za pomocą układu siłowników hydraulicznych sterowanych centralnie, wg opracowanego programu, do pozycji ukośnej (68o). Tak przewożone mogą być rozjazdy o promieniu do R500 zmontowane na podrozjazdnicach strunobetonowych. Track Tec finalizuje prace nad przewozem rozjazdów o większych promieniach.

Operacje podnoszenia oraz opuszczania ram, na których zamontowane są bloki rozjazdów możliwe są do realizacji zarówno w cyklu automatycznym jak i ręcznym, zapewniając w każdym przypadku zarówno pełne bezpieczeństwo obsługi, jak i bezpieczeństwo techniczne urządzeń i bloków rozjazdów. Całość dostosowana jest do najwyższych wymogów technologii transportu i przenoszenia zmontowanych bloków zapewniając ich sztywność oraz gwarancje utrzymania parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Przewóz tak dużych segmentów, nie był stosowany dotąd w Polsce, gdyż możliwość taką dawało tylko użycie zagranicznych pojazdów specjalnych, natomiast opracowana w Track Tec metoda umożliwia przewóz całego zmontowanego rozjazdu na trzech wagonach 
w dowolne miejsce na sieci kolejowej.

Po przyjeździe na plac budowy, blok rozjazdu jest opuszczany do pozycji poziomej i po zdjęciu zabezpieczeń mocujących, układany jest przez żuraw kolejowy wprost na przygotowane podtorze.

Urządzenie UR-1 posiada napęd hydrauliczny zasilany z własnego agregatu, a jego konstrukcja całkowicie spełnia wymagania bezpieczeństwa przewidziane w odpowiednich normach. Urządzenie zostało dopuszczone do eksploatacji przez TDT.

Track Tec dysponuje czterema zestawami po trzy wagony do przewozu bloków rozjazdów. Posiada również żuraw kolejowy o udźwigu 45 ton, umożliwiający nie tylko rozładunek bloków na placu budowy, ale także przewóz bloków, w tym pod siecią.

Efektami wdrożenia rozwiązania Track Tec są:

  • jednoznaczna odpowiedzialność za jakość zabudowanych rozjazdów,
  • zachowanie geometrii rozjazdu w wyniku montażu u producenta,
  • skracanie czasu realizacji robót oraz zamknięć torowych,
  • minimalizacja dolegliwości dla przewoźników wynikających z prowadzonych w infrastrukturze kolejowej robót.

Inicjatywa i poniesione przez Track Tec koszty na realizację projektu będą z pewnością ważnym wkładem we wdrażanie innowacji w realizację procesów inwestycyjnych na polskiej kolei. Wszystkim nam powinno zależeć na efektywnym wykorzystaniu środków unijnych, a stosowane technologie winny zapewniać zakładane okresy użytkowania elementów infrastruktury kolejowej.

Rozwiązanie Track Tec jest konkretną, sprawdzoną propozycją dla PKP PLK, wychodzącą naprzeciw jej zamierzeń w zakresie optymalizacji procesu logistyki i zabudowy rozjazdów.

Zrealizowany projekt Track Tec sprzyja osiągnięciu tych celów.

// 07.09.2015


Track Tec