Przedsiębiorstwo

Track Tec to czołowy europejski producent materiałów do budowy nawierzchni kolejowej.

Prawie połowę wszystkich podkładów kolejowych i co drugi rozjazd zabudowywany obecnie na polskiej sieci kolejowej wykonano w zakładach Grupy Track Tec. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i systematycznemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością. Wysokie standardy są potwierdzane licznymi międzynarodowymi dopuszczeniami, certyfikatami i rekomendacjami. Głównym
i konsekwentnie realizowanym kierunkiem działalności Grupy jest stałe powiększanie grona zadowolonych klientów.

Track Tec