Pociąg Zabudowy Rozjazdów (PZR) Track Tec.

PZR to zespół specjalnych kolejowych pojazdów służący do przewozu zmontowanych na podrozjazdnicach strunobetonowych (lub drewnianych) bloków rozjazdów i skrzyżowań (RiS), transportem kolejowym, bezpośrednio z hali montażu u producenta na plac budowy oraz ich zabudowę w torach wprost z wagonów. W zależności od zakresu zlecenia inwestora lub wykonawcy prac, w ramach PZR możliwe jest również wykonanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem rozjazdu do końcowego odbioru.


Konstrukcja urządzenia UR-1 umożliwia załadunek zmontowanych bloków rozjazdu w pozycji poziomej i po zamocowaniu ładunku do ramy urządzenia, jej uniesienie do pozycji ukośnej (transportowej) w której zachowane są parametry skrajni.

Tak przewożone mogą być rozjazdy zmontowane na podrozjazdnicach strunobetonowych lub drewnianych o promieniu do R1200 włącznie, rozjazdy krzyżowe (Rkpd) oraz skrzyżowania i podwójne połączenia torów. 

Urządzenia UR-1 wykonane są w dwóch odmianach dostosowanych do przewozu różnych bloków rozjazdów. Każde urządzenie posiada napęd hydrauliczny zasilany z własnego agregatu. Konstrukcje te spełniają wszelkie wymagania bezpieczeństwa, urządzenia zostały dopuszczone do eksploatacji przez TDT. 

Po przyjeździe na plac budowy, rama urządzenia UR-1 wraz z blokiem rozjazdu jest opuszczana do pozycji poziomej. Po zdjęciu zabezpieczeń mocujących, blok jest zdejmowany za pomocą żurawi kolejowych.

W zależności od warunków na placu budowy, rozjazdy zabudowywane są w technologii przęsłowej wzdłużnej lub poprzecznej, przy wykorzystaniu jednego lub dwóch żurawi pracujących w tandemie. 

Technologia przęsłowa wzdłużna pozwala na zabudowę rozjazdu w torze na którym porusza się żuraw. Po ułożeniu pierwszego bloku (zwrotnicy lub krzyżownicy) na przygotowanym podtorzu i połączeniu szyn łubkami, żuraw układa kolejny blok wjeżdżając na poprzednio ułożony segment. W ten sposób układany jest cały rozjazd, bez potrzeby wykorzystywania (zamykania) sąsiednich torów. Technologia poprzeczna stosowana jest tam, gdzie nie można zastosować technologii wzdłużnej oraz w większości przypadków zabudowy rozjazdów krzyżowych 

W przypadku rozjazdów powyżej promienia R500, zabudowa rozjazdów odbywa się w technologii przęsłowej poprzecznej przy pomocy dwóch żurawi i trawersy gwarantującej brak niebezpiecznych ugięć bloku rozjazdu.

Track Tec dysponuje parkiem wagonów umożliwiającym zestawienie składu pociągu do jednoczesnego przewozu dowolnego zestawu rozjazdów w łącznej liczbie 8 szt. Ponadto PZR posiada trzy żurawie kolejowe, które w zależności od potrzeb pracują na budowach w różnych konfiguracjach. 

Track Tec