Czym jest Polityka Compliance w Track Tec?

Polityka Compliance w Track Tec to zarządzanie zgodnością, czyli zarządzanie naszym przedsiębiorstwem w sposób zgodny z wymogami prawa, to przestrzeganie i poszanowanie istniejących norm i reguł rynkowych oraz branżowych.
W Track Tec działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz zasad etyki branżowej. Naszym celem jest nie tylko zapewnienie wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów i usług ale także prowadzenie działalności w sposób uczciwy, transparentny i godny zaufania, także w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi.
Decyzją Zarządu Track Tec od dnia 16 lipca 2018 roku w grupie Track Tec obowiązuje Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Track Tec.
Zasady opisane w Kodeksie znajdują odpowiednie zastosowanie do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Track Tec.

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej Track Tec stanowi zbiór zasad, jakimi kierują się wszyscy pracownicy Track Tec w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Track Tec Kodeks etyki (PDF, 885 KB)

Track Tec