Akcjonariat

Track Tec S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
KRS 0000127565 | REGON 790147725 | NIP 844-00-12-744 | Nr BDO 000004556 | Kapitał zakładowy: 45 000 000,00 PLN | Kapitał wpłacony: 45 000 000,00 PLN.
Kontakt dla akcjonariuszy: akcjonariusze@tracktec.eu

Track Tec