Rozjazdy kolejowe i tramwajowe

Paleta produktów Track Tec obejmuje rozjazdy o promieniu do 2500 m, skrzyżowania torów, pojedyncze i podwójne połączenia torów, szyny przejściowe, a także części rozjazdów, takie jak przekute iglice.
Profile iglic kształtujemy i obrabiamy na nowoczesnych, sterowanych numerycznie obrabiarkach. Proces gwarantuje ich najwyższą jakość i krótkie czasy wykonania usługi, a w konsekwencji pewne i terminowe dostawy.

Track Tec